Vyhledat
  • Ivana Nováková

Majú plastové tašky najškodlivejší dopad na prírodu?
Pamätáte si na naše posledné ekologické video? Takto to vyzerá keď sa necháme uniesť. Avšak nič nie je len čiernobiele. Plastový odpad je veľký problém najmä ak sa dostáva do oceánov a narúša ich vlastný ekosystém. Pozrime sa na vedecky podložené fakty:

  • Vedeli ste, že plastová taška je organický materiál a má menšiu uhlíkovú stopu ako taška bavlnená? Plast je z chemického hľadiska syntetický polymérny organický materiál, čo v chémii nie je to isté ako v hovorovej reči. Štúdia dánskeho ministerstva životného prostredia porovnala celkový environmentálny dopad rôznych druhov nákupných tašiek vrátane ich výroby, zhodnotenia po uplynutí životnosti a používania.

Podľa štúdie dánskej Agentúry pre ochranu životného prostredia je hľadanie alternatívy k plastovým taškám omnoho ťažšie, pretože celková ekologická stopa nákupných tašiek z iných materiálov je ešte väčšia.

Cieľom tohto výskumu bolo vybrať spomedzi používaných materiálov ten, ktorý najmenej zaťažuje životné prostredie a odporučiť minimálny počet opakovaných použití. Výskum bral do úvahy sedem materiálov: LDPE, PP, rPET, Polyester, biopolyméry, papier, bavlnu a kompozitný materiál.

Prekvapivým zistením je, že environmentálne najprijateľnejšou alternatívou sú ľahké plastové tašky vyrobené z LDPE - teda z polyetylénu s nízkou hustotou.


  • Vedeli ste, že na to, aby sa obyčajná bavlnená taška svojou environmentálnou stopou vyrovnala jedenkrát použitej LDPE taške, musí byť použitá minimálne 7100 krát?

Ak by ste chodili na nákupy v priemere každý druhý deň, jednu a tú istú bavlnenú tašku by ste museli používať aspoň 40 rokov.


  • Ak by ste sa rozhodli pre papierovú alternatívu plastovej tašky, tak na dorovnanie jej celkového environmentálneho dopadu by bolo potrebných cca 43 opakovaných použití.

Teda plastové tašky vyšli z viacerých výskumov ako lepšia alternatíva vďaka environmentálne náročnému " životnému cyklu" bavlnených aj papierových tašiek.


  • Pri pestovaní bavlny je potrebné veľké množstvo vody, ornej pôdy, hnojív na podporu rastu, následne ju treba pozbierať a ešte ďalej spracovať.

  • Pri výrobe papiera z dreva sa tvorí väčšie množstvo odpadu ako pri výrobe plastovej tašky z ropy. Preprava 1000 papierových tašiek nákladným autom je tiež oproti 1000 plastových tašiek palivovo náročnejšia.

  • Hoci je celková stopa LDPE tašiek oproti iným bežne používaným alternatívam menšia, problémom ostáva ich osud po uplynutí doby životnosti.

Profesor Fakulty chémie v Oregone David Tyler povedal, že je prakticky nemožné aby jeden druh tašiek skóroval viac ako iné materiály vo všetkých kategóriách environmentálneho dopadu. Teda je hlavne na nás ako sa rozhodneme pri odstraňovaní svojej stopy...


Odporúčanie:


  • Plastovú, biopolymérnu alebo papierovú tašku môžeme používať najdlhšie ako sa len dá, potom ju využiť ako vrecko do odpadkového koša. V prípade, že opätovné použitie tašky nie je možné, ideálnym riešením z environmentálneho hľadiska je jej energetické znehodnotenie ako napr. spálenie či recyklácia.


Výsledky výskumu v tabuľke poukazujú na veľmi zaujímavé fakty. Ide o porovnanie vplyvu jednotlivých materiálov na zmeny klimatických podmienok a na celkový komplex environmentálneho dopadu.#odpady #blog #plastovetasky #bavlnenetasky #environmental #ekologia #keepsoul #chranmezivotneprostredie #petozelo #vstudio #nakupnataska #plasty #recyklacia
Informácie v tomto článku sú prevzaté z www.odpady-portal.sk

87 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše